Velkommen til Teamtek

Vi er din totaltekniske samarbeidspartner!

Teksten som du ønsker

Skår VVS AS

Skår VVS er ei autorisert røyrleggjarbedrift med butikk og lager på Sletteland i Dale i Sunnfjord. Skår VVS er godkjent som opplæringsbedrift og har sentral godkjenning.

GK Inneklima AS

GK er Nordens leiande totaltekniske entreprenør og servicepartnar. Vi leverer løysningar for nye- og eksisterande næringsbygg.

Elektro

Teamtek ynskjer å vere sterkt til stades i kunden sitt nærområde, difor har vi  organisert elektrodelen i gruppa med lokale Elfag-firma som har hatt positiv utvikling og er sterkt forankra i sine lokalmarknad.

Teamtek.no - Kontakt GK Norge, Skår VVS eller Eid Elektro for løsninger til ditt bygg Utviklet av Netpower