Teamtek er med å bygger Ørsta Fleirbrukshall

Teamtek skal levere tekniske installasjonar på Ørsta Fleirbrukshall. Leveransen er består av sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkel, luftbehandling, elkraft, tele og automatisering, samt automatikk og SD-anlegg.

Vår oppdragsgiver er HS-Bygg AS. Vi takkar HS Bygg for tillitten nok ein gong, og ser fram til samarbeidet.

 

Byggherre: Ørsta Kommune

Teamtek leverer tekniske anlegg på NPS Fløy D

Teamtek har fått i oppdrag å leverer tekniske anlegg på Norfjord Psykiatriske Senter sin nye Fløy D. Vi er godt i gang med prosjektering og ser fram til å starte med utførelse.

 

Oppdragsgiver: HT Bygg AS

Teamtek er med å bygger nytt bygg til Døskeland Eigendom

Teamtek har fått kontrakta med å levere tekniske anlegg til Døskeland Eigendom AS sitt nye bygg på Sande. Bygget skal bl.a inneholde butikk, lager og verkstad til Døskeland Marine AS. Vi er no ferdig med prosjektering og begynner på utførelse i løpet av august.

 

Vi takkar Døskeland Eigendom AS for tillitten.