Byggautomasjon

Automasjonsløysinga sørgjer for samspel mellom dei tekniske faga og kan kallast «hjernen» i moderne bygg. Teamtek sin tverrfaglige bredde, kombinert med spisskompetanse til GK i faget byggautomasjon, set oss i stand til å levere løysingar som kombinera godt inneklima, optimal energiutnyttelse og låge driftskostnadar.

Vår teknologi

Ved aktiv bruk av moderne IT-teknologi tilbyr vi våre kundar webbaserte automasjonsløysningar for effektiv drift av tekniske installasjonar i bygg. For styring, regulering og overvaking av tekniske installasjonar i bygg leverer GK webbaserte SD-anlegg (Sentral Driftskontroll). I moderne bygg er SD-anlegget driftsorganisasjonens viktigaste verktøy for effektiv drift. Ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring, elektrotekniske system samkjøras og melding om driftsforstyrrelsar varsels ved hjelp av SD-anlegget.

Romkontroll

For å oppnå optimal energiutnyttelse bør ein bruke individuell romkontroll og behovstyring knytta til byggets sin varierande personbelastning. I teamtek bruker vi bl.a. KNX teknologi til styring av lys, varme, kjøling, persienne og ventilasjon. Vi har i teamtek funne synergiar i dei ulike faga som sikrar at kundane får optimale anlegg. 

Kontakt oss info:

GK Inneklima AS
Pb. 331
Øyrane 7
6800 Førde
Tlf. 902 67 113
www.gk.no