GK er Nordens leiande totaltekniske entreprenør og servicepartnar. Vi leverer løysningar for nye- og eksisterande næringsbygg.

Selskapet har sidan etableringa i 1964 hatt ein dynamisk vekst – til dagens ca. 2200 tilsette, med ein omsetning på i overkant av 4 milliardar kroner.

Vi er til stades lokalt i heile Norge, Sverige og Danmark.

Kjerneområder

Inneklima i nye- og eksisterande næringsbygg er GKs kjerneområde.

Vi tilbyr tekniske installasjonar og rådgiving som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinstar i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukara, – i heile byggets livssyklus.

Vi har teknisk kompetanse på høgaste nivå innan fagområda: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, elektro, vannbårne energisystem, og energi.

Nærleik til kunden

GK har ein strategi om nærleik til kunden. Vi skal vere sterkt tilstade lokalt og samtidig ha fordelen av høg teknisk kompetanse og eit godt støtteapparat sentralt.

GK Sogn og Fjordane

GK Inneklima AS, distrikt Sogn og Fjordane har kontorstad i Sogndal, Nordfjordeid og Førde. Totalt jobbar 31 dyktige personar i distriktet innan fagområda ventilasjon, kulde og automasjon. GK var med å etablerte Teamtek og har sidan etableringa gjennomført feire store prosjekt i lag med grupperinga og fleire er under produksjon.

GK – Best på inneklima!

Kontakt oss info:

GK Inneklima AS
Pb. 331
Øyrane 7
6800 Førde
Tlf. 902 67 113

www.gk.no