AMFI Nordfjord

Totalteknisk Entreprise – Tidsrom 2015 – 2016

Prosjektet innebar eit nytt tilbygg (6720 m2) og ombygging i delar av eksisterande senter (ca 5150). Amfi Nordfjord ligge i sentrum av Nordfjordeid i Eid Kommune. Prosjektet var ei totalentreprise med Åsen & Øvrelid AS som totalentreprenør. Byggherre er Amfi/Moengården AS.

Gjennomføring av leveransen:

Teamtek har levert Sanitæranlegg, Varmeanlegg med vatn/vatn (fjordvarme) varmepumpe, Luftbehandlingsanlegg, Elkraft og automatikk- og SD-anlegg. Teamtek hadde ansvar for både prosjektering og gjennomføring av prosjektet – tverrfaglig koordinering var suksessfaktor i prosjektet.

Deltakere i prosjektet

  • Byggherre: AMFI
  • Teamtek
  • Åsen & Øvrelid AS

Mer informasjon om prosjektet

UTF / Utførende         – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3

PRO/Prosjekterande – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3