Fjord1 Administrasjonsbygg

Totalteknisk Entreprise – Tidsrom 2009 – 2010

Fjord 1  er et moderne kontorbygg  i Florø til Administrason til Fjord .. Prosjektet var ei totalentreprise med Åsen og Øverlid AS  som totalentreprenør. Byggherre er Fjord 1.

Gjennomføring av leveransen

TeamTek har levert Sanitæranlegg, Varmeanlegg og kjøleanlegg med vann/vatn varmepumpe/kjølemaskin med sjøvann som resovar, , behovstyrt Luftbehandlingsanlegg, -anlegg. Elkraft og automatikk- og SD-anlegg.  TeamTek hadde ansvar for både prosjektering og gjennomføring av prosjektet – tverrfaglig koordinering var suksessfaktor i prosjektet.

Deltakere i prosjektet

  • TeamTek
  • Åsen & Øvrelid AS

Mer informasjon om prosjektet

UTF / Utførende – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3

PRO/Prosjekterande – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3

Andre prosjekter