Langhaugane Barnehage

Totalteknisk Entreprise – Tidsrom 2010 – 2011

Langhaugane Barnehage er ein moderne barnehage på Vassenden i Jølster på totalt 1 550 m2. Prosjektet var ei totalentreprise med Harald Kapstad AS som totalentreprenør. Byggherre er Jølster Kommune.

Gjennomføring av leveransen

TeamTek har levert Sanitæranlegg, Varmeanlegg med luft/vatn varmepumpe, behovstyrt Luftbehandlingsanlegg, Elkraft og automatikk- og SD-anlegg. TeamTek hadde ansvar for både prosjektering og gjennomføring av prosjektet – tverrfaglig koordinering var suksessfaktor i prosjektet.

Deltakere i prosjektet

  • Byggherre: Jølster Kommune
  • TeamTek
  • Harald Kapstad AS

Mer informasjon om prosjektet

Roller ivaretatt av TeamTek personell

UTF / Utførende              – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3

PRO/Prosjekterande       – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3

Kontaktinformasjon

TeamTek:

  • Arild Skår – Prosjektleder VVS
  • Øystein Haugland – Prosjektleder Elkraft
  • Frode Solvik – Prosjektleder Luftbehandling
  • Arne Ove Klakegg – Prosjektleder BA

Harald Kapstad AS:

  • Geir Harald Kapstad – Dagleg leiar

Jølster Kommune:

  • Ellen Bijsterbosch

Andre prosjekter