Skei omsorgssenter

Totalteknisk Entreprise – Tidsrom 2014 – 2015

Skei omsorgssenter er eit prosjekt som omfattar påbygg av dagens sjukeheim. Prosjektet omfattar to nye fløyar for sjukeheim og omsorgsbustadar. Prosjektet vert utført som totalentreprise med eit samla areal på 2350 m² nybygg.

Gjennomføring av leveransen

TeamTek har levert Sanitæranlegg, Varmeanlegg, Luftbehandlingsanlegg, Elkraft og automatikk- og SD-anlegg. TeamTek hadde ansvar for både prosjektering og gjennomføring av prosjektet.

Deltakere i prosjektet

  • TeamTek
  • Åsen & Øverlid

Mer informasjon om prosjektet

Roller ivaretatt av TeamTek personell

UTF / Utførende – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3

PRO/Prosjekterande – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3

Kontaktinformasjon

TeamTek:

  • Arild Skaar – Prosjektleiar VVS
  • Kjetil Svarstad – Prosjektleiar Elkraft
  • Johann Gjøringbø – Prosjektleder Luftbehandling
  • Bjørn-Kåre Rotnes – Prosjektleder BA

Åsen & Øverlid:

  • Ove Holsen – Prosjektleder

Andre prosjekter