Stryn omsorgssenter–Stryn kommune

Totalteknisk Entreprise – Tidsrom 2014 – 2016

Stryn omsorgssenter er det største prosjektet Teamtek har samarbeida om til no.

Prosjektet omfatta rehabilitering av ca. 1 050 m2 av eksisterande sjukeheim samt nytt tilbygg på ca 4 500 m2 som inneheld blant anna 40 pasientrom, nytt storkjøkken og ny varmesentral. Prosjektet er ei totalentreprise med HS Bygg AS som totalentreprenør. Byggherre er Stryn kommune.

Gjennomføring av leveransen

Teamtek har levert sanitæranlegg, varmeanlegg, luftbehandlingsanlegg, elkraft, tele/data, automasjon og SD-anlegg. Prosjektet har vert veldig lærerikt for grupperinga og organiseringa med eigen prosjektkoordinator har vert ein suksess for prosjektet.

Deltakere i prosjektet

  • Byggherre: Stryn kommune
  • TeamTek
  • HS Bygg AS

Mer informasjon om prosjektet

UTF / Utførende – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme, Brann og Nødlys tiltaksklasse 3

Teamtek sin høge tverrfaglige kompetanse og evne til å vere løysingsorientert var ein av suksessfaktorane for prosjektet – vi ser fram til å lykkast i fleire prosjekt saman med Teamtek.

Knut Løvdal – Daglig leiar HS-Bygg AS

Andre prosjekter