• Stryn VGS

Stryn Vidaregåande Skule

Totalteknisk Entreprise – Tidsrom 2006 – 2007

Stryn Vidaregåande Skule var TeamTek sin første prosjekt og er eit av dei største som er gjennomført. Prosjektet omfatta samlokalisering av Stryn Vidaregåande skule, som tidligare har vert spredt geografisk i fleire bygg i Stryn. Prosjektet bestod av totalt 6 000 m2 med nybygg og ca. 3 000 m2 eksisterande byggingsmasse som delvis vart ombygd/rehabiliterast.  Prosjektet var ei totaltentreprise med Veidekke Entreprenør som totalentreprenør. Byggherre er Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Gjennomføring av leveransen

TeamTek har levert Sanitæranlegg, Varmeanlegg, Luftbehandlingsanlegg, Elkraft og automatikk- og SD-anlegg. TeamTek hadde ansvar for både prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Mye av dagens struktur innen prosjektgjennomføring vart etablert i dette prosjektet.

Deltakere i prosjektet

  • Veidekke Entreprenør AS
  • TeamTek

Mer informasjon om prosjektet

UTF / Utførende              – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3

PRO/Prosjekterande       – Ventilasjon, Automatikk, Elkraft, Sanitær, Varme og Brann, tiltaksklasse 3

Andre prosjekter