Skår VVS er ei autorisert røyrleggjarbedrift med hovedkontor og lager på i Dale, samt avd. kontor Førde, Florø, Lavik og Høyanger. Per i dag er vi 38 tilsette og jobbar over så godt som heile Sogn og Fjordane fylke og også i Bergen. Vi er godkjent som opplæringsbedrift og har sentralgodkjenning.

Våre spesialfelt er:

  • Varme, sanitær, sprinkler og kjøleanlegg i næringsbygg.
  • Vannforsyningsanlegg, kloakkanlegg og renseanlegg.
  • Fjernvarmerør
  • Varme og sanitæranlegg for enebolig.
  • Varme og sanitæranlegg i leilighet/blokk bygg.
  • Service og rehabilitering av varme, kjøle og sanitæranlegg
  • Varmepumper luft/vann, væske/vann og luft/luft.
  • Sveising av PE plast og legging av PE rør i alle dimensjoner
  • Sveising av rør i rustfritt- og svart stål.
  • Kjøle/fryseanlegg for butikk

Vi er medlem av Varme & Bad kjeden, ein av dei største rørleggarkjedane i Norge. Kjeden gir oss gode avtaler på innkjøp som igjen kjem kundane til gode.

Kontakt oss info:

Skår VVS AS
Sletteland, 6963 Dale
Tlf. 57 73 63 40

www.skaar-vvs.vb.no